GDPR kimler için geçerlidir?
  • Avrupa Birliği içinde yer alan kurumlar
  • Avrupa Birliği dışında yer alan fakat ücretsiz olsa dahi AB vatandaşlarına hizmet sunan ya da AB’de ikamet edenlerin davranışlarını izleyen kurumlar
İşletmem Avrupa Birliği dışındaysa GDPR yine geçerli mi?

Eğer Avrupa Birliği vatandaşlarına ürün ya da hizmet sunuyor ya da AB’de ikamet edenlerin davranışlarını izliyorsanız GDPR’ye uymak zorunludur.

Hangi tür veriler kişisel veri sayılır?

GDPR’a göre kişisel veri kavramı son derece geniştir ve bireylere, yani veri öznelerine dair isim, e-posta adresi, lokasyon, IP adresi ya da internet üzerindeki davranışları gibi tanımlanmış ya da teşhis edilebilir her bilgiye denebilir. Kişisel verilere dair daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

GDPR’a göre kişisel verilerin işlenmesi genel bir terimdir. Kişisel verilerin üzerinde gerçekleştirilecek olan silinmesi, toplanması, depolanması ve aktarımı gibi her işlemi kapsar.

Müşterilerimin veri öznesi olarak hakları nelerdir?

GDPR bireylerin kendi verilerine neler olacağına karar vermelerine izin verir. Bireyler işletmelerden şu saydıklarımızı yapmalarını isteyebilir:

  • Kişisel verilerine erişim verilmesi, güncellenmesi ya da üzerindeki hataların düzeltilmesi
  • Kendi kişisel verilerinin silinmesi
  • Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlanması
  • Kişisel verinin yapılandırılmış, yaygun kullanılır ve makineler tarafından okunabilir hâle getirilmesi ve verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması.
  • Kişisel veri işlenmesi hakkındaki izinlerin geri alınması
  • Denetimci veri koruması otoritesine şikayette bulunmak
  • Veri öznesi olarak hakları konusunda daha fazla bilgi almak ve gizlilik sözleşmesini görmek istemek
Veri sorumluları ve veri işlemcileri GDPR altında kimlerdir?

Veri sorumluları kişisel verilerin hangi şartlar altında ve hangi amaçlarla işleneceğine karar veren kimselerdir. Veri işletmenleri ise veri sorumluları için veriyi işleyenlerdir.

Veri sorumlusu olarak benim görevim nedir?

Markanızla etkileşime geçen bireylere markanızın nasıl veri topladığı ve kullanacağı gibi bilgiler de dahil olmak üzere gizlilik konusundaki her güncellemeyi bildirmek ve gerekirse izin almaktır. Eğer bireyler hangi verilerin işlendiğini öğrenmek istiyor ya da işletmenizin bunu yapmasını istemiyorsa bildirimleri yeterli olacak bir zaman dilimi içinde göndermelisiniz.

RMC bir veri sorumlusu mu yoksa işletmeni midir?

RMC sizin tüketici verilerinizin veri işletmenidir, veri sorumlusu olan ise sizsiniz.

Veri sorumlusu olarak RMC’nin görevleri nelerdir?

RMC, işletmelerin hizmet sözleşmemizin bir ksımında yer aldığı üzere işletmelerin gönderdiği kişisel veriyi işlemekle yükümlüdür. RMC kişisel verileri yalnızca işletmenizin izinleri ve yönergeleri dahilinde işler.

RMC GDPR şartlarına uymak için hangi adımları atmıştır?

Şu anda RMC’nin aktif bir GDPR programı bulunmaktadır. GDPR’ın pek çok gerekliliğine değinilmiş ve bu gereklilikler ürün yol haritamıza eklenmiştir. RMC Genel Veri Koruması Regülasyonu uyumluluğuna bağlıdır.

RMC benim işletmemi otomatik olarak GDPR uyumlu yapar mı?

Her kurum kendi GDPR durumuna kendisi karar vermelidir. RMC direkt bir rehberlik sunamaz ya da GDPR uyumluluğunuz hakkında iddialarda bulunamaz.

Veri İşletim Anlaşması (DPA) nedir?

GDPR veri sorumlularından verilerini idare eden herkesle anlaşma imzalamasını gerektiriyor. Veri işletimi anlaşması RMC ve müşterileri arasında bir anlaşmadır. Bu anlaşma her iki tarafında GDPR altında haklarını ve yükümlülüklerini açıklar.

RMC benimle birlikte DPA imzalayacak mı?

Evet. Şu anda DPA’mız üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda internet sayfamızda müşterilerimizin verilerinin GDPR kuralları çerçevesinde işlendiğine dair güven duyması için yayımlanacak.

Bizimle nasıl iletişime geçersiniz?

Eğer gizlilik konusunda herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa ya da gizlilik sözleşmemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cd. No:249 Sarıyer – İstanbul/Türkiye

E-posta: privacy@relateddigital.com