Kişiselleştirilmiş Pazarlama

Kişiselleştirme, birebir pazarlamada tüketici odaklı ve sadece “o” kişinin yani tüketicinin ilgi alanları doğrultusunda sunulan, karşılıklı iletişime dayanan bir tekliftir. Farklı bir açıdan bakıldığında kişiselleştirilmiş pazarlama demek ürün ve hizmetlerin üretici tarafından müşterinin davranış ve işlemlerinden elde edilen bilgileri kullanarak müşteriye geri bildirim uyarlaması yapmak anlamına gelebilir. Bu doğrultuda kişiselleştirme, seçilen müşterinin ya da tektipleştirilmiş müşteri kesiminin önceden toplanmış verilerine dayanarak o kişiye uygun pazarlama yöntemleriyle yaklaşılmasıdır. Doğru ürün ve hizmeti sunmak adına, doğru zamanda ve doğru yerde bilgi aktarmaktır diyebiliriz. 

Kişiselleştirilmiş Pazarlama Nedir?

Kişiselleştirilmiş pazarlamada müşterilere ya da potansiyel müşterilere özel olarak hazırlanmış reklamlar, kampanyalar ve içerikler sunulur. Bunun stratejisi yapılır. Geleneksel pazarlama ne kadar genele hitap ediyorsa kişiselleştirilmiş pazarlama da aksine o kadar özele indirgenir. Kişiye özel olarak hazırlanmış teklifler, mesajlar sunulur. Bu durum müşterilerin daha kişisel ve kendine hitap eden bir deneyim yaşamalarını sağlar. Böylece markayla daha derin bir bağ yakalar. Firmalar çoğu zaman müşterinin söylediği ve müşteri hakkında bildiklerine dayanarak bireysel bir müşteriye yönelik davranışı değiştirmek ister. Bunu sağlayabilmek için önceden bu kişiler hakkında birtakım verilerin toplanmış olması gerekir. Eğitim, cinsiyet gibi bireylere kişiselleştirilmiş bilgilerin sağlanmasının bir kombinasyonundan oluşan davranışlar kişiselleştirilmiş pazarlamada kullanılır. Veri tabanı pazarlaması, ilişki pazarlaması ve kitlesel kişiselleştirmeyi içeren kapsamlı bir kavramdır. 

Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejisi uygulanırken, çoğunlukla müşteri verileri analiz edilir. Müşterinin geçmiş alışveriş alışkanlıkları, demografik bilgileri ve davranışları analiz edilir. Bunun gibi farklı veri kaynakları kullanılır. Bu veriler, daha sonra her bir müşteriye ya da seçilmiş müşteri grubuna uygun olacak şekilde, kişiselleştirilmiş mesajlarla, tekliflerle, kampanyalarla analiz edilerek sunulur. 

READ  Mayıs Ayının Önemli Günleri - 2021

Kişiselleştirilmiş pazarlama, müşteri memnuniyetini ve marka saadetini artırmayı hedefler. Aynı zamanda müşteri dönüşüm oranları ve satışları da pazarlama faktörlerinizi olumlu etkileyecektir. Veri güvenliği ve gizlilik konusunda ise bu noktada dikkatli olmak gerekir. Müşterilerin kişisel verilerinin kötüye kullanılmaması ve izinleri çerçevesinde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerinin etik ve yasal bir şekilde sürdürülmesi ise kritik bir noktadır. 

Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejisiyle tüketici deneyimini geliştirebilir, müşteri sadakatini artırabilir, satışları artırmak amacıyla kullanabilirsiniz.  Böylece müşterilerle daha kişisel ve özel bir iletişim kurabilirsiniz. Tüketici verileri ve veri analitiği kullanarak müşteri profillerini oluşturabilir, onların tercihlerini anlayabilir ve ona göre içerikler sunarak iletişim kurabilirsiniz. Örneği bu bir müşterinin geçmiş alışveriş tercihlerine dayanarak ona önerilen ürünleri ya da indirimleri içerebilir.

Kişiselleştirilmiş Pazarlama Türleri Nelerdir?

Kişiselleştirilmiş pazarlama, müşterilerle daha yakın ilişki kurmanızı sağlar. Onların ihtiyaçlarına daha iyi cevap vererek siz de marka stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş pazarlama uygulamaları, müşteri gizliliği ve veri koruması konularında da dikkatli olunması gereken alanlar. 

Kişiselleştirilmiş pazarlama türlerini kişiselleştirme ve özelleştirme olarak iki farklı başlığa ayırabiliriz. 

Kişiselleştirme pazarlama türünde marka olarak tüketicilerin kişisel zevklerini ve tercihlerini analiz ederek öğrenmiş olursunuz. Elinizdeki bu verilerle daha sonra bir pazarlama stratejisi geliştirirsiniz. Buna örnek olarak online bir mağazadan yapılan alışverişi gösterebiliriz. Örneğin bir markanın online alışveriş sitesinden yapıldığında ve alışveriş birkaç kez tekrarlandığında alışveriş deneyimlerinden yola çıkarak seçilen müşteriye ya da müşteri kitlesine uygun olduğu düşünülen ürünler sunulabilir. 

Özelleştirme pazarlama türü ise kişiselleştirmeden biraz farklıdır. Özelleştirme türünde, marka kullanıcının doğrudan zevk ve tercihlerini öğrenmektense onlara tercihlerine uygun seçenekler tasarlama imkanı sunmaktadır. Örneğin bir stream platformunda izlemek istediğiniz kategorileri kendisinin belirlemesi gibi…

READ  Ocak Ayında Etkili Dijital Pazarlama: Önemli Günler Rehberi

Kişiselleştirilmiş Pazarlama Nasıl Yapılır?

Herhangi bir online alışveriş sitesini ziyaret ettiğinizde size bazı özel ürünler sunulur, sizin için seçtiklerimiz gibi notlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Sadece online alışveriş sitelerinde değil, mail yoluyla da ulaşılabilir bir sistemdir. 

Stream platformlar, büyük e-ticaret devleri, kullanıcıların tıkladıkları sayfaları ve bu sayfada yaptıkları aktiviteleri, aldıkları ürünleri, en son gezdiği ürünleri, listesine ekleyip çıkardıklarını kaydeder. Bu hamleleri kendi pazarlama stratejilerine entegre eder ve veri haline getirir. Böylelikle kişiselleştirilmiş bir pazarlama planı oluşturulur. 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, müşterilerin satın alma davranışlarını ve tercihlerini kaydedebilen bir veri sistemini doğru kullanabiliyor olmasıdır. Bu veri sistemi inşasının ilk aşaması ise kullanıcı tabanı oluşturabilmektir. Oluşturduğunuz bu kullanıcı tabanıyla daha sonra kullanıcıların ID’lerini kendi kişiselleştirilmiş profillerine dönüştürebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Pazarlamanin Faydalari Nelerdir?

Kişiselleştirilmiş pazarlamanın en büyük faydası, kitlesel pazarlamanın aksine daha bireysel, daha özelleştirilmiş bir kitleye hitap ediyor olmasıdır. Kullanıcılar ortak bir mesaj etrafında birleşir. Kişisel bir pazarlama stratejisi daha küçük kitlelere hitap eder. Ancak son derece özelleştirilmiş ve kısıtlı bir kitleye hitap etmek geri dönüşü çok da olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle mailin ya da reklamın doğru yere ulaşacağını belirlemeniz, hem size doğru müşteriye ulaşmanızı sağlar hem de müşterinin size olan sadakatini arttırır.

Yapılan araştırmaya göre kişiselleştirilmiş pazarlama stratejisi uygulayan işletmelerin satışları %30 artmıştır. Doğru müşteriye ulaştığınız zaman daha çok kâr eder, daha çok yapmış olursunuz. Böylece müşterilerin sizin mail bülteninize katılma, iletişim formlarını doldurma ve sosyal medyanızı takip etme olasılıkları da artacaktır. Müşteriler, markayla iletişim bilgilerini paylaşma konusunda daha istekli hale gelecektir. Bunlar sağlandığında marka değeriniz artacak, insanların markanıza güveni ve bağlılığı artacaktır. 

READ  Mayıs Ayında Pazarlama Çalışmalarında Değerlendirebileceğiniz 40 Önemli Gün